Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Obszar zasilania w wodę:
- Brunów
- Gorzyca
- Krzeczyn Mały

Wyniki badań wody uzdatnionej:

2021 rok:

Parametr

Dopuszczalne

Jednostka

Punkt kontrolny

ZUW Brunów

Brunów 33A

spr. nr 02090/ZL/21

spr. nr 02091/ZL/21

luty 2021 r.

luty 2021 r.

Barwa

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

-

5

5

Mętność

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU

-

0,51

0,46

Smak

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

-

<1

<1

Zapach

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

-

<1

<1

pH

6,5-9,5

pH

7,5

7,6

Przewodność właściwa

2500

µS/cm

690

690

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h na agarze z ekstraktem drożdżowym

Bez nieprawidłowych zmian

j.t.k./1ml

Nie wykryto

Nie wykryto

Liczba bakterii Escherichia coli

0

j.t.k./100ml

0

0

liczba bakterii grupy coli

0

j.t.k./100ml

0

0

2020 rok:

2019 rok:

2018 rok:

2017 rok:

Orzeczenia PPIS w Polkowicach do sprawozdań z badań wody:

2017 rok:

Copyright Nazwa.pl