Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Zamówienia powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny: ZP/02/2020
"Budowa sieci wodociagowej (bez odgałęzień sieci jako przyłaczy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II-VII)".
Termin składania ofert: 27.04.2020 r. godz. 11:00
Ogłoszenie nr 528149-N-2020 z dnia 31.03.2020 r.

Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny: ZP/01/2020
"Zakup koparko - ładowarki"
Termin składania ofert: 18.02.2020 r. godz. 11:00
Ogłoszenie nr 509988-N-2020 z dnia 06.02.2020 r.

Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny: ZP/03/2019
„Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII).”
Termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:ZP/02/2019
"Zakup koparko - ładowarki"
Termin składania ofert: 20.12.2019 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny: ZP/01/2019
"Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Chocianowie i Trzebnicach".
Termin składania ofert: 10.07.2019 r. godzina 11:00

Zamówienia poniżej 30.000 euro

Postępowanie nr 02/ZP/2020
"Opracowanie Master Planu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chocianów"

Postępowanie nr 7/ZP/2019
"Wykonywanie analiz wody na sieciach i zakładach uzdatniania wody na terenie gminy Chocianów w 2020 roku"

Postępowanie nr 5/ZP/2019
"Transport ciągnikiem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z prasy filtracyjnej do magazynu osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Chocianowie w 2020 roku".

Postępowanie nr 4/ZP/2019
"Wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i popłuczyn w 2020 roku".

Postępowanie nr 3/ZP/2019
"Dostawa złoża filtracyjnego na potrzeby modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody
w miejscowości Brunów gm. Chocianów."

Postępowanie nr 2/ZP/2019 "Dostawa materiałów instalacyjnych i armatury wodociągowej na potrzeby modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Brunów gm. Chocianów"

Postępowanie nr 1/ZP/2019
"Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych na potrzeby modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Brunów gm. Chocianów"

Postępowanie nr 13/ZP/2018
"Wykonywanie analiz wody na sieciach i stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Chocianów w 2019 roku"

Postępowanie nr 12/ZP/2018
"Odbiór, transport i zagospodarowanie skratek i zawartości piaskownika z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chocianów w 2019 roku"

Postępowanie nr 11/ZP/2018
"Sukcesywna dostawa środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w "PWK" Sp. z o. o. w Chocianowie na rok 2019"

Postępowanie nr 10/ZP/2018
"Sukcesywna dostawa wapna CaO palonego wysokoreaktywnego dla oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chocianów w 2019 roku"

Postępowanie nr 9/ZP/2018
"Wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i popłuczyn w 2019 roku"

Postępowanie nr 8/ZP/2018
"Wywóz nieczystosci płynnych w 2019 roku"

Postępowanie nr 7/ZP/2018
"Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla pracowników zatrudnionych w "PWK" sp. z o. o. w Chocianowie na rok 2019."

Postępowanie nr 6/ZP/2018
"Sukcesywna dostawa polimeru do odwadniania osadów ściekowych na prasie filtracyjnej na oczyszczalni ścieków w Chocianowie w 2019 roku"

Postępowanie nr 5/ZP/2018
"Transport ciągnikiem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z prasy filtracyjnej do magazynu osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Chocianowie w 2019 roku"

Postepowanie nr 4/ZP/2018
"Sukcesywana dostawa i rozładunek koagulantu PIX 113 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Chocianowie w 2019 roku"

Postępowanie nr 3/ZP/2018
"Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805), pochodzących z oczyszczalni ścieków w Chocianowie i Trzebnicach w 2018 roku."

Postępowanie nr 2/ZP/2018
"Dostawa złoża filtracyjnego na potrzeby modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowosci Pogorzeliska gm. Chocianów."

Zamówienia powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony na "Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych nr ogłoszenia w BZP:  522173-N-2017 z dnia 01 czerwca 2017 r.

Miejsce i termin złożenia ofert:  "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie, 59-140 Chocianów ul. Głogowska 14
                                                       20 czerwca 2017 r. godz. 11:00


Tutaj wpisz swój tekst...

Tutaj wpisz swój tekst...

Copyright Nazwa.pl