Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Tabela twardości wody na terenie Miasta i Gminy Chocianów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), dopuszczalna twardość wody do spożycia przez ludzi wynosi 60 – 500 mg/l CaCO3.

Lp.

Obiekt

Obszar zasilania w wodę

Twardość ogólna

(mg/l CaCO3)

Stopień twardości wody

1.

Zakład Uzdatniania Wody w Chocianowie

Chocianów

154,00

miękka

2.

Hydrofornia Trzebnice

Trzebnice, Chocianowiec, Żabice, Ogrodzisko

340,00

średnio – twarda

3.

Zakład Uzdatniania Wody w Brunowie

Brunów, Krzeczyn Mały, Gorzyca

425,00

twarda

4.

Zakład Uzdatniania Wody Pogorzeliska

Pogorzeliska, Parchów

168,00

miękka

5.

-

Szklary Dolne

222,00

średnio – twarda

6.

-

Jabłonów

380,00

twarda

Copyright Nazwa.pl