Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Decyzja z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chocianów na okres 3 lat.

Copyright Nazwa.pl