Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
W dniu 10.09.2019 r. w godzinach 9-11 może nastąpić spadek ciśnienia lub chwilowa przerwa w dostawie wody we wsi Chocianowiec od numeru 45 oraz we wsi Raków. Spowodowane jest to koniecznością wykonania pilnych prac konserwatorskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Decyzja z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chocianów na okres 3 lat.

Copyright Nazwa.pl