Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
 

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie

 

 

Skrócona nazwa firmy

 

„PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie

 

 

Siedziba :

 

59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14

 

Oznaczenie sądu rejestrowego,
w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki oraz numer, pod którym Spółka jest wpisana :

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009336

 

Kapitał zakładowy

 

1 881 500 zł

 

 

NIP

 

692-22-82-211

 

 

REGON

 

390928599

 

 

Nr rachunku bankowego

 

 

07 8669 0001 0162 2203 2000 0002

77 8653 0004 0000 0087 1554 0001

 

 

Zarząd

 

 

Pan Paweł, Maciej Najdek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Pan Marcin Białkowski – Przewodniczący

Pani Barbara Kleśta – Członek

Pan Tomasz Kulesza - Członek

 

Zgromadzenie Wspólników

Pan Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów (100% udziałów)

 

Copyright Nazwa.pl