Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
 

Nazwa firmy

Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie

Skrócona nazwa firmy

"ZUKiTP Sp. z o.o."

 

 

Siedziba

 

59-140 Chocianów, ul. Głogowska 14

 

Oznaczenie sądu rejestrowego,
w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki oraz numer, pod którym Spółka jest wpisana:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009336

 

Kapitał zakładowy

 

2 171 500 zł

 

 

NIP

 

692-22-82-211

 

 

REGON

 

390928599

 

 

Nr konta bankowego

 

 

07 8669 0001 0162 2203 2000 0002

77 8653 0004 0000 0087 1554 0001

 

 

Zarząd

 

 

Pan Marcin Falkiewicz - Prezes Zarządu
Pan Paweł Najdek – Członek Zarządu ds.Technicznych


Rada Nadzorcza

Pan Jurand Julian Jezioro - Przewodniczący
Pan Edward Siwak - Zastępca Przewodniczącego

Pan Piotr Stangret - Sekretarz


Zgromadzenie WspólnikówPan Tomasz Kulczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów (100% udziałów)

Copyright Nazwa.pl