Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
           

Przedsiebiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Głogowska 14
59-140 Chocianów

Godziny pracy od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piatku 

Sekretariat:                          Tel. 76 8185 576
                                             Fax 76 8183 450
                                             e-mail: sekretariat@pwk-chocianow.pl

Dział Ekonomiczny:             Tel. 76 8185 576 wew. 24

Dział Techniczny:                Tel. 76 8185 576 wew. 28

Dział Sprzedaży:                 Tel. 76 8185 576 wew. 27

Dział Produkcji Wody
i Oczyszczania Ścieków:     Tel. 76 8185 079


           
         


Oczyszczalnia Ścieków
ul. Zacisze 32
59-140 Chocianów

Tel. 76 8185 079

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą

  przy ul. Głogowskiej 14 59-140 Chocianów w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Wyrażam zgodę na przesyłanie odpowiedzi na otrzymane zapytanie (informacji handlowych) przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy

  ul. Głogowskiej 14 59-140 Chocianów, na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą Klauzulą Informacyjną.

 

                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo
- Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Głogowska 14 56-140 Chocianów,
(dalej: ADO).

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: sekretariat@pwk-chocianow.pl,

b.    telefonicznie pod numerem: 76 818 55 76,

c.    pisemnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Głogowska 14 59-140 Chocianów.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

a.    przesłanie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679),

b.    przesłanie odpowiedzi za przesłane zapytanie (informacji handlowej) drogą elektroniczną - na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (nie dłużej niż po 12 miesiącach) lub po odwołaniu Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Copyright Nazwa.pl