Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

Charakterystyka systemu wodociągowego w gminie Chocianów

    Zaopatrzeniem mieszkańców gminy Chocianów w wodę zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14. Spółka eksploatuje trzy Zakłady Uzdatniania Wody oraz dwie Hydrofornie. Są to:

1. Zakład Uzdatniania Wody w Chocianowie,

2. Zakład Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,

3. Zakład Uzdatniania Wody w Brunowie,

4. Hydrofornia Trzebnice – Marynów,

5. Hydrofornia Trzmielów.

    Miejscowość Jabłonów zasilana jest z ujęcia wody należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie. Natomiast Szklary Dolne i Trzmielów z ujęcia należącego do „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie.

Copyright Nazwa.pl