Siedziba Spółki przy ul. Głogowskiej 14 w Chocianowie

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Zacisze 32 w Chocianowie

Uwaga !!! Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
- Wniosek o określenie warunków  przyłączenia do sieci
- Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
- Zlecenie wpięcia do sieci wod-kan.

- Zlecenie wykonania przyłącza

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót

- Wniosek o wydanie protokołu robót zanikowych

- Wniosek o wydanie protokołu końcowego

- Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- Wniosek o rozwiazanie  umowy o dostawe wody i odbiór ścieków
- Wniosek o wrażenie zgody na montaż podlicznika
Copyright Nazwa.pl