Zgłaszanie awarii od poniedziałku do piątku do 15:00 tel. 76 818 55 76, po 15:00 kom. 694 439 456, sobota-niedziela kom. 694 439 456.

OGŁOSZENIESzanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Chocianowie informuje, iż w związku z planowanymi pracami w Hydroforni Trzebnice – Marynów, w dniach

23-27.08.2021 r., mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia
w sieci w godzinach od 07:30 do 14:00 w miejscowościach: CHOCIANOWIEC, CHOCIANOWIEC – ZAGÓRZE, OGRODZISKO, RAKÓW, TRZEBNICE, ŻABICE.


Z góry przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość. Dołożymy wszelkich starań aby niedogodności trwały jak najkrócej.

 

Tabela twardości wody na terenie Miasta i Gminy Chocianów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), dopuszczalna twardość wody do spożycia przez ludzi wynosi 60 – 500 mg/l CaCO3.

 

Lp.

Obiekt

Obszar zasilania w wodę

Twardość ogólna

(mg/l CaCO3)

Stopień twardości wody

1.

Zakład Uzdatniania Wody w Chocianowie

Chocianów

151,0

miękka

2.

Hydrofornia Trzebnice - Marynów

Trzebnice, Chocianowiec, Żabice, Ogrodzisko, Raków

397,0

twarda

3.

Zakład Uzdatniania Wody w Brunowie

Brunów, Krzeczyn Mały, Gorzyca

382,0

twarda

4.

Zakład Uzdatniania Wody w Pogorzeliska

Pogorzeliska, Parchów

177,00

miękka

5.

-

Szklary Dolne

297,0

średnio – twarda

6.

-

Jabłonów

110,0

miękka

UWAGA !!!
SZKLARY DOLNE


"PWK" Sp. z o. o. w Chocianowie informuje, że w dniu 10.06.2021 r. w godzinach
od 08:00 do 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody lub spadki ciśnienia w sieci dla części mieszkańców wsi Szklary Dolne (budynki w kierunku wsi Brunów).

Nasza niezawodna brygada działa przy rozbudowie sieci wodociągowej.

Dołożymy wszelkich starań aby niedogodności trwały jak najkrócej.
UWAGA !!!
SZKLARY DOLNE I TRZMIELÓW"PWK" Sp. z o. o. w Chocianowie informuje, że w dniu 11.06.2021 r. w godzinach

od 09:00 do 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla wsi Szklary Dolne i Trzmielów.

Przyczyną przerwy w dostawie wody są planowane prace eksploatacyjne na stacji uzdatniania wody, należącej do firmy "ENERGETYKA" Sp. z o. o. w Lubinie, która zasila w wodę mieszkańców wsi Szklary Dolne i Trzmielów.

KOMUNIKAT


Zgodnie z Zarządzeniem nr 69.2021 z dnia 08.04.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów od dnia 01.05.2021 r. adminostratorem Cmentarza komunalnego w Chocianowie jest Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Chocianowie.
 
W celu ułatwienia kontaktu z administracją cmentarza uruchomiliśmy dodatkowy nr telefonu

tel.: 512 473 643

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00


Dokumenty i wnioski dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Głogowskiej 14 (parter)
w Chocianowie. Tel. 76 818-55-76
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o. o. w Chocianowie informuje, że w dniu 04.05.2021 r. (wtorek) biuro Spółki przy ul. Głogowskiej 14 będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2021 Prezesa Zarządu, dzień 04.05.2021 r. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu dodatkoowo wolnym od pracy tj. 1 maja 2021 r.

Nasi pracownicy w dni wolne od pracy pełnią dyżury, dlatego wszelkie awarie sieci
wod-kan prosimy zgłaszać pod numerem tel. 76-818-55-76 lub kom. 694-439-456.

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia od godziny 23:00 do dnia 28 kwietnia do godziny 05:00, pracownicy Spółki będą wykonywać okresowe płukanie sieci wodociągowej na terenie wsi Brunów. 

Prosimy mieszkańców o niewykonywanie prania zwłaszcza białego do godziny 13:00 w dniu 28.04.2021 r.
Nazwa Zadania: Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II-VII).

Wartość ogólna przedsięwziecia: 805.925,46 zł netto

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 526.850,72 zł netto

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

https://wfosigw.wroclaw.pl/

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Chocianowie informuje że w nocy z dnia 07.06.2018 r. na dzień 08.06.2018 r. na terenie miasta Chocianów przystępuje do rutynowej procedury płukania sieci wodociągowej tj. czyszczenia z osadów i namułu. W związku z powyższym w godzinach 23.00-04.00 może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w sieci oraz pogorszenie parametrów mętności w dostarczonej wodzie do odbiorców. Prosimy o ograniczenie korzystania z wody w czasie płukania w tym nienastawiania prania zwłaszcza białego.

Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy.

     W dniu 23.05.2018 r. firma zewnętrzna wykonująca prace ziemne na terenie FUM w Chocianowie przy ul. Głogowskiej uszkodziła rurociąg wodociągowy Dn200. W wyniku tego pozbawiła mieszkańców ulic: Zacisze, Sosnowa, Odrodzenia, Krótka, Bolka, Szprotawska, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa, Malinowa, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna, Daglezjowa, Leśna, Wiązowa, Głogowska wody do późnych godzin wieczornych. Uszkodzenie sieci wodociągowej spowodowało zerwanie osadów, które przedostały się do dalszych odcinków sieci i powodowały zabrudzenie wody 1/3 miasta Chocianów.

     Do usunięcia awarii zostali zaangażowani wszyscy pracownicy działu technicznego. Pracownicy Spółki w dniu wczorajszym ok godz. 16 usunęli awarię i dokonali wymiany uszkodzonego kilkunastometrowego odcinka rurociągu. Do godz. 23 trwało płukanie sieci wodociągowej. Prace związane z płukaniem sieci trwają również w dniu dzisiejszym. Takiej awarii w historii Spółki nie odnotowano nigdy.

     Pracownicy „PWK” dołożyli wszelkich starań aby wznowić jak najszybciej dostawę wody. Usunięcie tej awarii w możliwie krótkim czasie pokazuje to, że służby techniczne mają w swoich szeregach doświadczonych pracowników i odpowiedni nadzór.
      W chwili obecnej trwa szacowanie strat zarówno w majątku Spółki jak i u naszych odbiorców. Spółka wystąpi do firmy wykonującej prace ziemne o ich rekompensatę.
      Za utrudnienie w dostawie wody jeszcze raz Spółka przeprasza.

   Wszelkie awarie i reklamacje można zgłaszać pod numerem tel. 76/818–55–76 lub pod adresem sekretariat@pwk-chocianow.pl

    Wybór na kogo postawisz staje się coraz bardziej prosty i oczywisty. Decydując się na przyłączenie domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej do sieci wod-kan, musisz spełniać szereg formalności.

     Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. z w Chocianowie m. in. świadczy usługi w zakresie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie takiej usługi.

      W roku 2017 Spółka wybudowała blisko 30 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W chwili obecnej średnio 3 z 4 nowych inwestorów decyduje się na wykonanie przyłączy przez „PWK Sp. z o.o. w Chocianowie”. Z czego wynika taki wzrost zainteresowania i zaufania naszych nowych odbiorców? Przede wszystkim z chwilą złożenia zlecenia nasz klient nabywa pewność, iż każdy napotkany problem związany z wykonaniem przyłącza  nie będzie już jego problemem. Może mieć pewność, iż w przypadku uszkodzenia rurociągu podczas wykopów  (np. spowodowanego niezinwentaryzowanym urządzeniem podziemnym) lub innymi nieprzewidzianymi komplikacjami jak np. wysoki poziom wód gruntowych lub nietypowa średnica rury, koszty budowy przyłącza nie wzrosną. Ponadto Spółka wykonując przyłącza bazuje na materiałach i armaturze najlepszej jakości.

      Ogół prac jaki mamy przed sobą nie pozwala nam tracić czasu na poprawki, aby przyłącza wybudowane funkcjonowały bezproblemowo i były bezawaryjne na długie lata. Sprawa istotna – koszty! Porównując ofertę Spółki i wykonawców prywatnych można zauważyć, że różnice w kosztach często bywają znikome.

       W roku bieżącym wyszliśmy z wykonawstwem także poza teraz Gminy Chocianów. Jak widać nawet spory koszt dojazdu nie był przeszkodą. Świadczy to bezwątpienia o tym, iż jesteśmy konkurencyjni. W chwili obecnej każdy potencjalny zainteresowany może zgłosić się do naszej siedziby, w przeciągu kilku dni na podstawie projektu technicznego przygotowany zostanie kosztorys ofertowy (nieodpłatnie) na budowę przyłącza wod-kan. Sporządzenie kosztorysu nie jest żadnym zobowiązaniem, a ostateczna decyzja leży zawsze po stronie klienta. Liczymy, że będzie ona przemyślana, uzasadniona i słuszna.  

W dniu 10.08.2017 r. do siedziby Spółki „PWK” Chocianów dotarł nowoczesny sprzęt do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Starając się sprostać współczesnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska przy obsłudze sieci kanalizacyjnej Spółka dokonała zakupu pojazdu marki Mitsubishi FUSO wraz z nadbudową firmy KANRO Ltd. Sp. z o. o. przeznaczonego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Pojazd przeznaczony jest do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicy od 50 mm do 500 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowania wody ze zbiorników bezodpływowych za pomocą układu ssąco-tłoczącego.

Jak dodaje Prezes Zarządu „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie „dotychczasowo używane WUKO na zabudowie zostało wyprodukowane w roku 1997 i służy Spółce od momentu jej powstania, a wcześniej MZGKiM w Chocianowie. Urządzenie jest wyeksploatowane w 100%, awaryjne i nie osiąga żądanych parametrów technicznych, umożliwiających utrzymanie sieci kanalizacyjnej w stanie zapewniającym ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Chocianów.”. Ponadto Zarząd Spółki wyjaśnia, że „obecne WUKO ma pojemność zaledwie 400 litrów i jest bez funkcji wypompowywania nieczystości z szamb lub wykopów. Zakup był konieczny od dawna, jednakże brakowało środków finansowych. Koszt zakupu to blisko 400 000 zł, z czego 75% środków udało się uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”
„Pojazd specjalistyczny pozwoli Spółce na przeciwdziałanie w występowaniu przerw w prawidłowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz występowaniu zanieczyszczeń, niedrożności i zatorów. Ograniczy przedostawanie się do środowiska naturalnego ścieków nieoczyszczonych oraz nieprzyjemnych zapachów. Zakup pojazdu umożliwi „PWK” zastosowanie konkurencyjnych cen usług dla użytkowników sieci, jako zachętę do działań proekologicznych polegających na częstszym opróżnianiu zbiorników bezodpływowych.” - dodaje Paweł Najdek – Prezes Zarządu Spółki.